child13.jpg

Beleidsvisie


Voor vele pleegkinderen is het niet duidelijk hoe lang zij bij hun pleegouders zullen blijven wonen, of en zo ja wanneer, zij teruggeplaatst zullen kunnen worden bij (één van) hun ouders, of misschien overgeplaatst worden naar een ander pleeggezin of naar een internaat.
Het leven in 'eindeloze tijdelijkheid' maakt het leven van een pleegkind zeer moeilijk. Zij weten niet wie voor hen zal zorgen in de nabije en in de verre toekomst, zij weten niet of van hen gehouden wordt en niet op wie zij kunnen vertrouwen. Dit maakt hen eenzaam. Zij voelen dat zij voor niemand 'de moeite waard' zijn. 
Ook voor ouders maakt de onzekerheid over de toekomst met hun kind hun leven extra moeilijk. Deze onzekerheid roept verdriet en frustraties op. Mede hierdoor wordt ook het contact met hun kind belemmerd.

De Stichting Kind in de Pleegzorg tracht duidelijk te maken dat deze gevoelens van een pleegkind zijn ontwikkeling belemmeren. Nodig is dat zij weten op wie zij zich kunnen verlaten. Hun opvoedingsperspectief moet zo kort mogelijk na een uithuisplaatsing duidelijk gemaakt worden.