Image
Image
Image

Relevante Literatuur voor Pleegouders

Baracs, M.N. & De Jong, A. (2016). Mijn belang voorop? Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016. Den Haag: De Kinderombudsman

Bowlby, J. (1977) The making and breaking of affectional bonds. In: Brit.Journal Psychiatry, 130, p.201-210.

Bruning, M. R. (2019) Beslisbevoegdheid van pleegouders: België als gidsland? In: FJR, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Jrg. 41, nr. 2, Febr. 2019, p.32-39

Dallam, S. & Silberg, J.L. (2016). Recommended treatments for PAS may cause children foreseeable and lasting harm. In: Journal of child custody. Vol.13. p.134-143.

Bolscher, A., Rap. S. , Liefaard,T., Rodrigues, P. & Bruning, M. (Red.) (2016) Kinderrechten monitor. Den Haag: De Kinderombudsman 

De Ruiter, C. & De Jong, E.M. (2005) CARE-NL, Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling. Utrecht: C. de Ruiter, Schillerlaan 5.

Delfos, M.E. (2015) Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief. Amsterdam: SWP


Goemans, A., Vanderfaeillie, j. Damen, H. , Pijnenburg, H. & Van Holen, F.
(2016) Reunification of fosterchildren: Factors associated with reunification in Flanders and the Netherlands. In: Children and Youth Services Review 70, p. 284-292.

Gould, J.W. & Martindale, D.A. (2007/2009) The art and science of child custody Evaluation. New York/London: The Guilford Press.

Hoogland, M. (Red.) (2016) Pleegzorg in beeld. Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg. Amsterdam, SWP

Hughes, D.A. (2017) Hechtingsgerichte gezinstherapie. Amsterdam, SWP

Juffer, F. (2010). Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties. Raad voor de Rechtspraak. Research memoranda, Jrg 6. nr. 6.

Maaskant, A.M. (2016). Placement Breakdown in foster care. Ridderprint BV.

Maaskant, A.M. (2017) Pleegzorg onder de loep. Amsterdam\: SWP.

Powell, B., Cooper. G., Hoffman, K. & Marvin, B. (2014/16). De Cirkel van veiligheid- Interventie. Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouderkind-relaties. Amsterdam: Nieuwezijds.

Schofield G. & Beek. M. (2006/2010) Attachment Handbook for Foster Care and Adoption. Ch. 14. p. 394-420. London: BAAF.

Smolenaars, M. & Stokmans, D. (2019) Te vaak is het jeugdzorg zélf die kinderen beschadigt. In: NRC-Handelsblad, d.d. 1-3-2019.

Smits, V. (Red.) (2017) De bijzondere curator, stem voor het kind in het recht. Amsterdam, SWP.

Struik, A. (2010/13). Slapende honden wakker maken?! Amsterdam: Pearson.

Valenkamp, M. Sondorp, E. & Cvan Montfoort, A. (2017) Pilot Bijzondere Curator/gedragsdeskundige in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Raad voor de rechtspraak, Research Memoranda. Jrg.12, nr.1

Van Andel, H.W.J., Post, W.J., Jansen, L.M.C., Kamphuis, J.S., Van der Gaag, R.J., Knorth, E.J. & Grietens,. H. (2015). The developing relationschip between recently placed foster infants and toddlers and their foster-carers: Do demografic factors, placement characteristics and biological stress markers matter? In: Children and Youth Services Review. 58., p.219-226.

Vandeweege, I. (2018). Een (h)echte uitdaging. Pleegkindere opvoeden met vallen en opstaan. Aurora Training, Uitgeverij.

Van den Bergh, P.M. (2013). Pleegouders, een investering waard. Amsterdam, Dickhoff Design.

Van IJzendoorn, M.H. (2008) Opvoeding over de grens., Gehechtheid, trauma en veerkracht. Boom, Academic.

Weijers. I. (2018). Jeugdrecht in de praktijk. Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (2019) Bescherm de kinderen - tegen hun ouders. In: NRC-Handelsblad d.d. 9-1-2019.

Zeanah, Ch.H., Berlin, L.J. & Boris, N.W. (2011). Practitioner Review: Clinical applications of attachment theory and research for infants and young children. In: Journal Child Psychology and Psychiatry. pp 819-833

Video

We brengen graag een indrukwekkende video onder uw aandacht van Edward Tronick. Hierop is te zien hoe het heel jonge kind duidelijk reageert op de gezichtsuitdrukking en interactie met zijn moeder. Zie ook hoe het kind reageert indien de moeder het kind totaal negeert.

Het onderzoek van Tronick staat bekend onder de naam "Still Face Experiment" :

Image
link to Youtube:


Het Gottman Institute geeft een mooie samenvatting van dit experiment.
zie:   link  

Judi Mesman, Marinus H. van IJzendoorn, Marian J. Bakermans-Kranenburg hebben in 2009 in een door Elsevier Inc. gepubliceerd artikel "The many faces of the Still-Face Paradigm: A review. Developmental Review (2009)" dit experiment specifiek geduid.
zie   link  

Belangrijke websites

Hieronder treft u een aantal belangrijke websites die u als (pleeg)ouder specifiek gerichte informatie kunnen verschaffen.

 • LINK - Raad voor de Kinderbescherming

 • LINK - Nederlands Jeugdinstituut

 • LINK - Nederlands Jeugdinstituut mbt. Pleegzorg

 • LINK - Nederlands Jeugdinstituut Pleeggezin kerncijfers

 • LINK - Jeugdzorg Nederland

 • LINK - Jeugdzorg Nederland mbt. Pleegzorg

 • LINK - Pleegzorg Nederland zoekt Supergewone MensenJeugdzorg Nederland mbt. Pleegzorg

 • LINK - Defence for Children Int.
  Hooglandsekerkgracht 17g
  2312 HH Leiden

 • LINK - Rijksoverheid mbt. Pleegzorg