Image
Image
Image

Relevante Literatuur voor Pleegouders


Dallam, S. & Silberg, J.L.
(2016). Recommended treatments for PAS may cause children foreseeable and lasting harm. In: Journal of child custody. Vol.13. p.134-143.

De Kinderombudsman (2016). Kinderrechten monitor. Den Haag.

Delfos, M.E. (2015) Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief. Amsterdam: SWP

Goemans, A. (2018). The development of children in foster care. Druk: proefschrift-aio.

Hughes, D.A. (2017) Hechtingsgerichte gezinstherapie. Amsterdam, SWP

Juffer, F. (2010). Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties. Raad voor de Rechtspraak. Research memoranda, Jrg 6. nr. 6.

Maaskant, A.M. (2016). Placement Breakdown in foster care. Ridderprint BV.

Powell, B., Cooper. G., Hoffman, K. & Marvin, B. (2014/16). De Cirkel van veiligheid- Interventie. Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouderkind-relaties. Amsterdam: Nieuwezijds.

Schofield G. & Beek. M. (2006/2010) Attachment Handbook for Foster Care and Adoption. Ch. 14. p. 394-420. London: BAAF.

Struik, A. (2010/13). Slapende honden wakker maken?! Amsterdam: Pearson.

Van Andel, H.W.J., Post, W.J., Jansen, L.M.C., Kamphuis, J.S., Van der Gaag, R.J., Knorth, E.J. & Grietens,. H. (2015). The developing relationschip between recently placed foster infants and toddlers and their foster-carers: Do demografic factors, placement characteristics and biological stress markers matter? In: Children and Youth Services Review. 58., p.219-226.

Vandeweege, I. (2018). Een (h)echte uitdaging. Pleegkindere opvoeden met vallen en opstaan. Aurora Training, Uitgeverij.

Van den Bergh, P.M. (2013). Pleegouders, een investering waard. Amsterdam, Dickhoff Design.

Weijers. I. (2018). Jeugdrecht in de praktijk. Amsterdam: SWP.

Video

We brengen graag een indrukwekkende video onder uw aandacht van Edward Tronick. Hierop is te zien hoe het heel jonge kind duidelijk reageert op de gezichtsuitdrukking en interactie met zijn moeder. Zie ook hoe het kind reageert indien de moeder het kind totaal negeert.

Het onderzoek van Tronick staat bekend onder de naam "Still Face Experiment" :

Image
link to Youtube:


Het Gottman Institute geeft een mooie samenvatting van dit experiment.
zie:   link  

Judi Mesman, Marinus H. van IJzendoorn, Marian J. Bakermans-Kranenburg hebben in 2009 in een door Elsevier Inc. gepubliceerd artikel "The many faces of the Still-Face Paradigm: A review. Developmental Review (2009)" dit experiment specifiek geduid.
zie   link  

Belangrijke websites

Hieronder treft u een aantal belangrijke websites die u als (pleeg)ouder specifiek gerichte informatie kunnen verschaffen.

 • LINK - Raad voor de Kinderbescherming

 • LINK - Nederlands Jeugdinstituut

 • LINK - Nederlands Jeugdinstituut mbt. Pleegzorg

 • LINK - Nederlands Jeugdinstituut Pleeggezin kerncijfers

 • LINK - Jeugdzorg Nederland

 • LINK - Jeugdzorg Nederland mbt. Pleegzorg

 • LINK - Pleegzorg Nederland zoekt Supergewone MensenJeugdzorg Nederland mbt. Pleegzorg

 • LINK - Defence for Children Int.
  Hooglandsekerkgracht 17g
  2312 HH Leiden

 • LINK - Rijksoverheid mbt. Pleegzorg