Image
Image
Image

Donaties

Het Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg is een onafhankelijke Stichting. 

Het (zeer kleine) kapitaal van de Stichting bestaat uit donaties. De gelden worden besteed aan het onderhouden van de website en aan vergoedingen voor werkzaamheden die oud-medewerkers verrichten ten behoeve van onderzoek, uitgevoerd door de Stichting.

Wilt u het onderzoekswerk van de Stichting steunen? Donaties zijn welkom op rekeningnummer:

NL 06 RABO 0138 3388 25

t.n.v. Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg, Voorschoten. 

Wij zullen uw bijdrage met zorg besteden..