Image

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg bestaat uit de volgende personen:

  • Mr. F.A. van der Reijt, oud-kinderrechter, voorzitter.
  • Dr. A.M. Weterings, senior-onderzoeker pleegzorg, secretaris.
  • J. Vercauteren, penningmeester.
  • L.M. Kastelein, MSc, pedagoog, werkzaam in de pleegzorg.

Het bestuur heeft geen personen in dienst.

Bestuursleden voeren onderzoek uit ten behoeve van verbetering van het perspectief voor pleegkinderen (onbezoldigd).