Image

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg bestaat uit de volgende personen:

  • Mr. F.A. van der Reijt, oud-kinderrechter, voorzitter.
  • Dr. A.M. Weterings, pedagoog, senior-onderzoeker pleegzorg, secretaresse.
  • J. Vercauteren, penningmeester.
  • L.M. Kastelein, MSc, orthopedagoog, gezinsvoogd.
  • E. Peuchen, MSc. orthopedagoog, schoolpsycholoog

Het bestuur heeft geen personen in dienst.

Bestuursleden voeren onderzoek uit ten behoeve van verbetering van het perspectief voor pleegkinderen (onbezoldigd).