Home | Visie & missie | Publicaties | Archief | Over ons | Links | ContactVisie & missie

Stichting Kind in de Pleegzorg stelt zich ten doel om de kwaliteit van de pleegzorg in Nederland te bevorderen. Om dat te bereiken ontplooit de stichting de volgende activiteiten:

  1. Het ontwikkelen van expertise op het gebied van de pleegzorg.
  2. Gevraagd en ongevraagd adviseren van overheid, bij pleegzorg betrokken instanties, ouders en pleegouders.
  3. Het formuleren van voorstellen ter verbetering van de pleegzorg en de rechtspositie van alle bij de pleegzorg betrokkenen.
  4. Het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de pleegzorg in al zijn facetten, waarbij het ontwikkelingsbelang van het kind bijzondere aandacht heeft.
Zowel instellingen als pleegouders, ouders of pleegkinderen kunnen om advies vragen. Een eerste contact kan gelegd worden via e-mail: post@kindindepleegzorg.nl.Deze site is ontwikkeld door Dickhoff Design en Morgenstrand Communicatie.
© Stichting Kind in de Pleegzorg - 2006