Publicaties

Op deze pagina vindt u publicaties van de Stichting/werkgroep Kind in de Pleegzorg (KidP), c.q. van personen die daar deel van uitmaken. Ook de bijdragen van de twee symposia 'Kind in de Pleegzorg' kunt u hier downloaden.


Uitgaven

Pleegzorg in perspectief
P.M. van den Bergh & A.M. Weterings (red.)
Assen, Van Gorcum, 377 blz., € 49,50

U kunt het boek bestellen bij de uitgever.


Samenvatting Beleidsvisie 'Kind in de Pleegzorg'
Naar een eenduidige kindgerichte hulpverlening.
BestelArtikelen / voordrachten

Het Pedagogisch Model bij terugplaatsing van pleegkinderen.
Minisymposium Kompaan en De Bocht.
Dr. A.M. Weterings & drs. M. Bakker. Oktober 2013.
Download (PDF)

Voordracht voor Gezinshuizen van Driestroom
Dr. A.M. Weterings. Oktober 2013.
Download (PDF)


De stem van het pleegkind
Dr. A.M. Weterings en dr. P.M. van den Bergh
Verschenen in: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, januari 2012, p. 12-20.
Download (PDF)


Gehechtheid en loyaliteit bij pleegkinderen. Een analyse vanuit de theorie en de praktijk.
Peter Van den Bergh, Tonny Weterings & Marina Schoenmakers
Verschenen in: Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie. Juli-sept 2011. 
Download (PDF)


De positie van het pleegkind
Universiteit Leiden, Afd. Orthopedagogiek en Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg.
10 oktober 2010 
Download (Word)


Dossieronderzoek Pleeggezinplaatsingen 2009 
Bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam en Bureau Jeugdzorg Overijssel, Universiteit Leiden, afdeling Orthopedagogiek, september 2010. 
Download (PDF)


Voordracht 'Pedagogische besluitvorming bij uithuisplaatsing'
Studiemiddag Advokatenkollektief Rotterdam, 24 april 2009. 
Download (Word)


Artikel 'Is pleegoudervoogdij aan te raden?' Pleegcontact, nr. 1 2009
Download (Word)


Artikel over 'Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind'. Perspectief, maart 2008
Download (Word)


Bijdragen Symposium Kind in de Pleegzorg II, 16 oktober 2006
Welkomstwoord Frans van der Reijt. Download (PDF)
Toespraak minister Hirsch Ballin. Download (PDF)
Presentatie Peter v/d Berg. Download (PDF)
Presentatie Janny Holwerda. Download (PDF)


Artikel over verbetering Inspectie Jeugdzorg. Trouw, 11 april 2006
Download (PDF)


Bijdragen Symposium Kind in de Pleegzorg, 19 april 2005
Download (PDF)
Deze site is ontwikkeld door Dickhoff Design en Morgenstrand Communicatie.
© Stichting Kind in de Pleegzorg - 2006