Over ons

Kind in de Pleegzorg is de naam van een landelijke werkgroep die voortkwam uit een gelijknamig symposium dat in april 2005 werd georganiseerd door de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Na het vervolgsymposium van oktober 2006 is de werkgroep opgeheven en zijn haar werkzaamheden voortgezet door de Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg.

Bestuur Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg
mr. F.A.van der Reijt, oud-kinderrechter
mw.mr. M.F.M. van den Berg, juriste
H. van 't Hek, organisatie- en communicatiedeskundige, ex-pleegouder
J.H.M. Vercauteren, administrateur, penningmeester
mw.mr. A.C. Quik-Schuijt, oud-kinderrechter, pleegouder
mw.dr. A.M. Huntelaar-Weterings, pedagoog

Landelijke Werkgroep 'Kind in de Pleegzorg' (2005 - 2006)
mr. F.A. van der Reijt, kinderrechter/voorzitter
dr. P.M. van den Bergh, orthopedagoog Universiteit Leiden
mw.mr. N.A. Kalsbeek, lid van de Tweede Kamer (PvdA)
drs. B. Lankester, pleegouder
mw.drs. C. Mobach, manager BJZ Zeeland
mw. C. Mulder, ouder
drs. W.C.M. Theunissen, Raad voor de Kinderbescherming
mw.drs. P. de Vries, werkbegeleider/gedragswetenschapper VvP Flevoland
mw.dr. A.M. Weterings, pedagoog Universiteit Leiden

Deze site is ontwikkeld door Dickhoff Design en Morgenstrand Communicatie.
© Stichting Kind in de Pleegzorg - 2006