Archief

Wetenschappelijke editie gereed
7 november 2007 - Het heeft even geduurd, maar de publicatie van de wetenschappelijke verantwoording van de Beleidsvisie ‘Kind in de Pleegzorg’ is gereed. In december verschijnt het boek bij uitgeverij Agiel, met als titel 'Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind. Pedagogische besluitvorming bij uithuisplaatsing'. Bestel nu online.

Presentatie Beleidsvisie KidP
16 oktober 2006 - Op een drukbezocht symposium in Leiden heeft de werkgroep Kind in de Pleegzorg haar officiële Beleidsvisie gepresenteerd. Het eerste gedrukte exemplaar van de samenvatting is door de voorzittter van de werkgroep, oud-kinderrechter Frans van der Reijt, overhandigd aan minister van justitie Hirsch Ballin. De minister sprak vervolgens de zaal toe.

Andere sprekers waren:
  • Dr. Janny Holwerda, landelijk coördinator Quality4Children,
    Resultaten internationaal onderzoek kwaliteitscriteria Pleegzorg
  • Prof. Dr. Femmie Juffer, hoogleraar Adoptie en Pleegzorg
    Pleegzorg ‘Kind van de rekening’
  • Dr. Peter M. van den Bergh, orthopedagoog Universiteit Leiden
    Continuïteit van zorg

De middag werd besloten met een forumdiscussie onder leiding van mr. Frans van der Reijt. Het forum werd gevormd door politici en mensen uit de praktijk van de pleegzorg.

Voor de bijdragen van dit symposium, zie onder publicaties.


Stichting KidP zet werkgroep voort
16 oktober 2006 - Met de publicatie van de Beleidvisie heeft de werkgroep Kind in de Pleegzorg haar belangrijkste taak volbracht. Het werk zal worden voortgezet en uitgebreid door een stichting die dezelfde naam draagt. De stichting gaat zich met raad en daad inzetten voor de kwaliteit van de pleegzorg, onder meer door het bevorderen van expertise en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie over het doel van de stichting vindt u onder Visie & Missie. De namen van de leden van het stichtingsbestuur staan vermeld onder Over ons.


Deze site is ontwikkeld door Dickhoff Design en Morgenstrand Communicatie.
© Stichting Kind in de Pleegzorg - 2006
Nieuwsarchief

7/11/2007 Wetenschappelijke editie gereed
16/10/2006 Presentatie
Beleidsvisie KidP
16/10/2006 Stichting KidP zet werkzaamheden voort