Deze website wordt in het 2de kwartaal van 2016 volledig herzien!!


Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg beijvert zich voor het ontwikkelen van expertise in de pleegzorg. Naast het geven van advies en lezingen doet de stichting onderzoek op het gebied van de pleegzorg, met bijzondere aandacht voor het ontwikkelingsbelang van het kind. De stichting is voortgekomen uit een gelijknamige landelijke werkgroep die een beleidsvisie heeft ontwikkeld als leidraad voor een eenduidige kindgerichte jeugdhulpverlening.


Actueel

Pleegzorg in Perspectief
Pleegzorg in Perspectief (2010) is een uitgebreid naslagwerk voor iedereen die met pleegzorg en jeugdzorg te maken heeft of erin geïnteresseerd is. Onder redactie van P.M. van den Bergh & A.M. Weterings laten 21 auteurs hun licht schijnen over nieuwe inzichten, ontwikkelingen en achtergronden. >>>

Conceptbrief Bijzondere Curator
Heeft u als pleegouder twijfels over of bent u het niet eens met het beleid van BJZ en/of de zorgaanbieder van pleegzorg? U kunt de rechtbank verzoeken een Bijzondere Curator aan te stellen ten behoeve van het behartigen van de belangen van het kind. Met de conceptbrief kunt u een dergelijk verzoek indienen.

Nieuwsarchief
Eerder op de website geplaatste berichten kunt u nalezen onder Archief. >>>.

Recente publicaties
Gehechtheid en loyaliteit bij pleegkinderen. Een analyse vanuit de theorie en de praktijk. Artikel in het Tijdschrift voor  orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie. Juli-sept 2011


Het Pedagogisch Model bij terugplaatsing van pleegkinderen.
Minisymposium Kompaan en De Bocht.
Oktober 2013. >>>

Voordracht voor Gezinshuizen van Driestroom. Oktober 2013. >>>

Onderzoeksvragen rechtbank
Bij een onderzoek naar de situatie van een (pleeg)kind, bij de overweging tot (terug)plaatsing, krijgen ook de pleegouders door de rechtbank of een onderzoeksburo vragen voorgelegd. Voor deze onderzoeksvragen zijn ten behoeve van een rechtbank enige richtlijnen geformuleerd.
Deze site is ontwikkeld door Dickhoff Design en Morgenstrand Communicatie.
© Stichting Kind in de Pleegzorg - 2006
Aankondigingen
Steun de Stichting KidP
Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg is een onafhankelijke stichting.
Wilt u het onderzoekswerk van de stichting steunen? Donaties zijn welkom op Rabobank nr. 13.83.38.825 t.n.v. Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg, Voorschoten. Wij zullen uw bijdrage met zorg besteden.


Dank!


Hartelijk dank voor het maandelijks storten van een bedrag door de Heer en Mevr. J.K. op het nummer van KidP. Deze en dergelijke bijdragen worden besteed aan  onderzoek, waaronder het op free lance basis inhuren van onderzoeksassistentie. Het bestuur van KidP is hier zeer blij mee.